Tap stroom van je eigen windmolen!

 
Energie Dongen slaat samen met negen andere energiecoöperaties uit de regio Tilburg en Hart van Brabant de handen ineen om een windmolenpark te bouwen op de Spinder in Tilburg. De windmolens produceren voldoende energie om ruim 6.000 huishoudens  groene stroom te geven. Zo produceren we in onze eigen omgeving onze eigen energie.  Samen, met zoveel mogelijk inwoners en bedrijven van Tilburg en Hart van Brabant, hebben we de windmolens in eigendom, ze zijn dus niet van een energiemaatschappij.
 
Spinderwind
 
Burgers, maar ook het bedrijfsleven, investeren in Spinderwind, de molens worden van en voor ons allemaal! De Spinder is niet meer dan een logische keuze voor onze windmolens. De molens passen goed in de stedelijke horizon van Tilburg.

 

Zo nemen we samen onze verantwoordelijkheid voor het milieu. De duurzaam opgewekte stroom zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. We verkleinen de gevolgen van de klimaatverandering en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Zo dragen we met z’n allen een steentje bij om in onze eigen buurt een betere en gezondere leefomgeving te creëren. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zodat het ons allemaal voor de wind gaat!

Zonnepanelen nu ook voor huurders aantrekkelijk

 

Goed bericht voor de huurders van Casade. Energie Dongen en Casade werken samen in de actie Groen is goed te doen. Casade stelt grote daken beschikbaar waar de panelen geplaatst worden. De panelen komen dus niet op eigen dak te liggen. Energie Dongen draagt zorg voor de aanschaf en de installatieprocedures. Voor huurders is het nu eindelijk aantrekkelijk gemaakt om zonnepanelen aan te schaffen en zelf duurzame, betaalbare energie te produceren.
 
Op een dak kunnen de panelen van 50 tot 60 huurders liggen. Vind je duurzaamheid belangrijk, schrijf je dan alvast in. De voor-inschrijfperiode is al van start gegaan en loopt na 1 oktober nog even door. Uw inschrijving is vrijblijvend, u wordt hierdoor op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Een definitieve beslissing om panelen al of niet aan te schaffen en hoeveel wordt later genomen. Want hoe werkt dat nu in de praktijk, zult u zich afvragen. Wat kost het en wat levert het op? En wat gebeurt er als ik verhuis? Op de site www.groenisgoedtedoen.nl is veel informatie te vinden. Onder Vraag en Antwoord vind je antwoorden op veel gestelde vragen.
 
U kunt persoonlijk uw vragen stellen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. De mensen van Energie Dongen zijn dan aanwezig in hun kantoor bij Casade, Minister Goselinglaan 8, tussen 9 en 12 uur. Meldt u zich aan bij de balie, dan wijzen zij u verder. U kunt op die tijden ook bellen: 0162-238000, mailen kan altijd: energie@energiedongen.nl.

“Groen is goed (te) doen” inschrijving tot januari 2017

 

Bent u huurder van Casade en wilt u betaalbaar wonen én energie besparen? Dat is waar ‘Groen is goed (te) doen’ om draait! Lokale energiecoöperaties (waaronder Energie Dongen) en huurdersorganisaties bundelen de krachten met Casade om Dongen, Loon op Zand en Waalwijk ‘groen’ te maken. Want groen is goed: voor het milieu, voor uw portemonnee en voor de toekomst. En groen is makkelijk: het is goed te doen!

Zonnepanelen voor huurders
Eenvoudig zelf duurzame energie opwekken via zonnepanelen en geld besparen. Zonder dat u daar iets voor hoeft te regelen. De zonnepanelen liggen niet op uw dak, maar op een dak van Casade bij u in de buurt. U hebt er geen omkijken naar, maar profiteert wel van de voordelen!

Huurders krijgen opbrengst
Alle huurders van Casade kunnen inschrijven voor dit aanbod. Casade stelt haar daken beschikbaar, maar het is een project van en voor huurders. Huurders werken samen in een coöperatie en investeren zelf in zonnepanelen. De opbrengsten uit de zonnepanelen komen volledig ten goede aan u als huurder.

logo groen is goed (te)doen

Vanaf 21 juni kunt u inschrijven. De inschrijving loopt tot januari 2017.

Meer informatie kunt u vinden op www.groenisgoedtedoen.nl.

Nieuwsbrief oktober 2016 is uit!

Veel lezenswaardig nieuws! Recent zijn er veel activiteiten om gebruik van groene energie in Dongen te verwezenlijken. Er zijn spraakmakende samenwerkingsactiviteiten gaande. Klik hier voor de nieuwsbrief!

 

bank

Veel informatie over groene energie op Dag van de Duurzaamheid

 

De vereniging Energie Dongen geeft ook namens Casade alle voorlichting en support aan bewoners op het gebied van energiebesparing en energieprojecten.
Een vrijwilliger stond op het Looiersplein om alles te vertellen over eigen productie en levering van duurzame, 100% groene energie en over het zonnepaneelproject Groen is Goed (te) Doen voor de huurders van Casade, dat haar daken beschikbaar stelt.

Het blijkt dat er veel belangstelling is. Daarom worden er op verzoek van verschillende bewonersgroepen bijeenkomsten georganiseerd in oktober en november. Fantastisch is dat Dongense instellingen hiervoor hun ruimtes beschikbaar willen stellen! Kijk, dat is dan weer het Dongen waar je op elkaar kunt rekenen!

 

2 Dag van de Duurzaamheid 2016

 

Wilt u al meer weten? Bel 0162-23800 voor een persoonlijke afspraak, ga langs op het kantoor; Min. Goselinglaan 8 of bezoek de website www.groenisgoedtedoen.nl

Samen toekomst met wind

 

Tien lokale energiecoöperaties uit de regio Tilburg en Hart van Brabant werken samen aan de realisatie van een windmolenpark op de Spinder in Tilburg. Spinderwind gaat met 4 windmolens voldoende energie produceren om bijna 10.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Wij zorgen in onze eigen omgeving voor de productie van onze eigen energie. De windmolens worden gezamenlijk eigendom van mensen en dus niet van een energiemaatschappij!
 
Het is een logische keuze om juist op deze locatie van een stedelijk energiepark duurzame energie te winnen. De windmolens worden -met respect voor de omgeving- gesitueerd in het zicht van de al aanwezige stedelijke horizon van Tilburg.
 
Wij maken met zoveel mogelijk inwoners van gemeente Tilburg en regio Hart van Brabant gebruik van de altijd aanwezige wind. Burgers, maar ook het lokale bedrijfsleven kunnen investeren in Spinderwind, de molens worden van en voor ons allemaal. De duurzaam opgewekte stroom zorgt voor een lagere CO2-uitstoot en draagt bij aan een duurzame leefomgeving.
 
Samen met u nemen wij onze verantwoordelijkheid om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen. Daarmee dragen wij in onze eigen buurt bij aan een goede toekomst en leefmilieu voor uw en onze kinderen!