Bereikbaarheid

 
In verband met vakantie zijn wij komende week aanwezig op de Min. Goselinglaan 8:
– dinsdag 31 mei (8.30 uur-12.00 uur)
– donderdag 2 juni (8.30 uur-12.00 uur).
 
U kunt ons altijd mailen:
algemeen: info@energiedongen.nl
energielevering: energie@energiedongen.nl
Of bel naar 0162-238000.

Enquête verhogen rendement zonnepanelen

 

Drie vierdejaars studenten van de Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch stuurden ons onderstaand bericht:
 
Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek voor een startende organisatie. Deze organisatie is bezig met het doorontwikkelen van een prototype dat toegepast kan worden op bestaande zonnepanelen-installaties, waarbij het rendement van de zonnepanelen verhoogd kan worden. In de zomer worden zonnepanelen te warm, waardoor het rendement daalt. Met het nieuwe product kan men de zonnepanelen passief koelen, waardoor het rendement zal stijgen. De warmte die hierbij afgenomen wordt, zal opgeslagen worden in een buffer. Daarnaast kan het in de winter verwarmd worden, waardoor de eventuele sneeuw van de panelen wordt verwijderd. Deze oplossing wordt achter het huidige zonnepaneel geplaatst.

We onderzoeken wie de doelgroep is voor het nieuwe product en welke wijzigingen doorgevoerd moeten worden op het prototype. De enquête duurt ongeveer vier minuten.
 
Dus heeft u zonnepanelen op uw dak liggen of wilt u ze op uw dak plaatsen, vul dan alstublieft deze enquête in; klik hier.
 
Met vriendelijke groet,
Wilco den Dekker, Britt van de Louw en Ricardo van Nuland

Algemene Ledenvergadering 24 mei 2016

Uitnodiging ALV 24 mei a.s. Cammeleur, inloop 19.30u aanvang 20.00u.

 

Thema: Aan de slag!

 

Samenvatting: Opnieuw is er het afgelopen jaar veel gebeurd op het gebied van samenwerking en het ontwikkelen van de in 2014 gestarte projecten. We hebben daarnaast alle voorbereidingen getroffen om op 31 maart j.l. te kunnen starten met energielevering! Samen met alle Dongenaren willen we zorgen voor een betere toekomst en gaan we Samen Groen op Weg!

 

De jaren 2013 en 2014 stonden voornamelijk in het teken van pionieren. In 2015 is er opnieuw veel achter de schermen gebeurd, maar ook is de aanloop tot een zichtbaar project genomen: energielevering. Hiermee zijn we op 31 maart 2016 gestart. Alle leden die interesse hebben getoond, zijn benaderd en de eerste leden zijn al overgestapt. We hopen dat vele Dongenaren zullen volgen! Om meer zichtbaar te zijn in Dongen, hebben we bij Casade (voorheen Vieya) kantoorruimte gekregen. Voor informatie of met vragen is iedereen welkom op de Minister Goselinglaan nr. 8 (op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur). Ook zijn we dan telefonisch te bereiken op: 0162-238000. Berichten over energielevering mogen gestuurd worden naar een nieuw e-mailadres: energie@energiedongen.nl.

 

Naast energielevering is Energie Dongen ook actief op het gebied van duurzame opwek. Wat betreft windenergie in onze omgeving, worden momenteel grote stappen genomen. Op de Spinder in Tilburg worden 4 tot 5 windmolens gerealiseerd die door burgerparticipatie tot stand gaan komen; T-Wind (Tilburgse coöperaties) en Hart van Brabant Wind UA. (5 lokale energiecoöperaties, waaronder Energie Dongen) werken hierin samen. Voor leden van de coöperaties is het mogelijk om te investeren met een aantrekkelijke rendementsverwachting. Met de kasstroom kunnen vervolgens nieuwe duurzame projecten gerealiseerd gaan worden. Daarnaast zijn in samenwerking met Casade, Langstraat Energie (Waalwijk) en Energie Collectief Loon op Zand, voorstellen gedaan om duurzame opwek voor huurders uit het gehele werkgebied van Casade mogelijk te maken. Hier vindt momenteel besluitvorming over plaats.
In de gemeente Dongen is in 2015 de mogelijkheid tot een Lokaal Energie Akkoord Dongen onderzocht, met als gevolg dat in april 2016 is besloten dit samen met Energie Dongen vorm te gaan geven. Er zal met zoveel mogelijk partijen in Dongen samenwerking worden gezocht voor de duurzame energietransitie.

Binnen het bestuur hebben opnieuw enkele wisselingen plaatsgevonden. Begin 2015 is Laurens Kuijsters als voorzitter a.i. gestart. Hij heeft zijn rol geheel 2015 vervuld, een grote bijdrage geleverd aan de continuering van Energie Dongen en vertrouwen opgebouwd. Daar er altijd sprake van tijdelijkheid was, heeft de vice voorzitter, Sijtze Brandsma, vanaf februari 2016 de voorzittersrol a.i. overgenomen. Karen Westerveen-Brouwer is begin 2015 als secretaris aangetreden en Robert Renard als penningmeester. Bestuurslid Frank van Mossel heeft begin van 2016 afscheid genomen. Lucien Snoeren, die al vanaf de start actief is bij Energie Dongen, versterkt het bestuur vanaf dat moment.
Midden 2015 is door het bestuur de wens uitgesproken op een tijdelijke RvC op te richten. Deze is in november gestart met René van Doorn als voorzitter en Ron Oostenenk en Joop van Tongeren als lid. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat zij beter functioneert met een RvC en wil deze daarom graag aanhouden, met een (deels) nieuwe samenstelling.

 

In 2015 (begin 2016) is meer duidelijk geworden over de rol van de gemeente Dongen en Energie Dongen en ook over de samenwerking met andere lokale energiecoöperaties en bedrijven in Dongen. In 2016 willen we meer zichtbaar worden in Dongen en projecten opstarten. De komende ALV zullen de leden besluiten nemen over onderwerpen op verschillende gebieden en delen we graag waar we staan.

 

Door de volgende links te volgen, kunt u de stukken vooraf lezen.
Verslag ALV mei 2015

Verslag ALV 8 september 2015

Verslag ALV 19 november 2015

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015 blad 1tm 3

Jaarrekening 2015 zonder blad 1 tm 3

Certificatenreglement Energie Dongen

 

Het programma van de avond:
 
1) Welkom 20.00 uur
Vastellen voorzitter ALV
 
2) Besluitvorming:
– Vaststellen verslagen vorige ALV’s
– Jaarverslag
– Vaststellen jaarrekening
– Decharge bestuur en RvC
– Continueren RvC en aanstelling nieuw lid/vacature
– Voorstellen (nieuwe) bestuurskandidaten, aanstelling en vacature
– Vaststellen certificatenreglement
 
3) Energielevering
 
4) Informatie:
– Wijziging statuten
– Hart van Brabant Wind
– Casade
– Lokaal Energie Akkoord Dongen (LEAD)
 
5) Afsluiting

Op weg naar energieneutrale woningen in Hart van Brabant

GEZOCHT: Energieke huiseigenaren met grote ambities!

 

In 2050 wil de regio Hart van Brabant over een volledig energieneutrale woningvoorraad beschikken. Voor eind
2017 staat realisatie van onder meer de eerste 50 Nul-op-de-Meter (NOM) koopwoningen op de rol.

 

Verschillende partijen uit de overeenkomst, o.a. energiecoöperaties, zijn nu dan ook op zoek naar particuliere woningeigenaren met:
1. een rij- of twee-onder-een-kapwoning gebouwd in de periode tussen 1950 en 1980

2. concrete ambities om hun bestaande woning op korte termijn volledig naar Nul-op-de-Meter
(NOM) te renoveren;
3. voldoende (eigen) middelen om de aanzienlijke renovatiekosten te kunnen financieren en/of een
hoog energieverbruik (vergelijkbaar met Energielabel E-G);

 

Klik hier voor meer informatie.

 

Aanmelden kan tot maandag 18 april aanstaande door een mail (met uw naam, adres en
telefoonnummer) te sturen naar: mark.roza@dongen.nl, namens de regiegroep ‘Op weg naar
energieneutrale woningen in Hart van Brabant’.

Samen groen op weg

 

We zijn gestart!

 

Op 31 maart gaf burgemeester Marina Starmans-Gelijns het startsein voor energielevering. Vanaf nu kunnen al onze leden 100% groene stroom en 100% CO2 gecompenseerd gas via Energie Dongen geleverd krijgen! Zo zijn alle Dongenaren Samen Groen Op Weg naar een schonere wereld!

 

startlicht

 

Klik op de button ENERGIELEVERING voor meer informatie en/of om u aan te melden!

 

Start energielevering

 

U kunt daarnaast op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur telefonisch contact met ons opnemen via

0162-238000 of langskomen op de Minister Goselinglaan nr. 8, waar wij een ruimte in het gebouw van woningbouwvereniging Casade betrekken.

Energielevering van start

In eerder berichtgeving lieten we u weten dat we in onderhandeling waren met een energieleverancier. Inmiddels zijn de contracten getekend. Op 1 maart zijn we een pilot gestart. We betrekken gas en stroom bij Duurzame Energie UNIE (DE Unie). Bij deze organisatie zijn tot op heden 26 coöperaties aangesloten, wat neerkomt op zo’n 6000 klanten. De geleverde stroom  is 100% groen: namelijk 90%  wind en 10% zon. Het gas wordt ingekocht op de gasmarkt en is 100% CO2 gecompenseerd. Uit een onderzoek van Greenpeace en Urgenda is DE Unie naar voren gekomen als de groenste energieleverancier.

 

DE Unie is speciaal opgericht om coöperaties de gelegenheid te geven zich hierbij aan te sluiten. Het businessplan is goedgekeurd, Energie Dongen heeft het lidmaatschapsgeld betaald en is daardoor lid geworden. Daarmee hebben we ook zeggenschap verworven. De organisatie is non-profit. De te behalen winst vloeit terug in de organisatie en naar de leden. De energieprijzen zullen altijd lager liggen dan van de grote drie energieleveranciers: Essent, Nuon en Eneco.

 

Met de woningbouwvereniging Casade zijn we overeengekomen dat we een ruimte in hun gebouw aan de Minister Goselinglaan mogen gaan gebruiken. Met de gemeente hebben we een deal gesloten over het bemensen van ons eigen kantoor. Hierdoor zullen we goed zichtbaar en bereikbaar zijn voor onze leden!

 

In de maand maart gaan we ervaring opdoen met inschrijven en het omzetten van energiecontracten. Daarvoor worden we bijgestaan door professionals van DE Unie. De website van Energie Dongen zal worden aangepast zodat ook online kan worden ingeschreven. Op donderdag 31 maart gaan we officieel van start. Daarna gaan we alle leden de kans bieden om groene energie af te nemen van Energie Dongen.