Energiecafé

 

Als we onze leden nader willen informeren, wordt er een Energiecafé georganiseerd. Iedereen die zich via de website voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven, krijgt een uitnodiging toegestuurd. Ook via de media wordt deze verspreid.

 

Naast informeren is het ook een mooie gelegenheid om als leden onder elkaar en/of met het bestuur en de actieve leden uit de werkgroepen van Energie Dongen (tijdens een gezellige borrel) in gesprek te gaan.

Verslag Energiecafé Energielevering 14 oktober 2015

Energie Dongen kijkt terug op een geslaagd energiecafé dat plaatsvond op woensdag 14 oktober en in het teken stond van Energielevering. In een volle zaal was naast het bestuur ook de energieleverancier DE Unie in de persoon van Ram van Erkelens aanwezig. Tevens waren de gemeente Dongen en de Rabobank vertegenwoordigd.

 

De avond werd geopend door voorzitter Laurens Kuijsters. Hij toonde een animatiefilm die de transitie verduidelijkt van de traditionele energielevering naar energielevering door lokale coöperaties als Energie Dongen; dit in samenwerking met de gemeente en lokale ondernemers.

 

De flyer, die met een oplage van 11.500 stuks in de gemeente Dongen is verspreid, verduidelijkt waarom deze transitie noodzakelijk is.

 

Overstappen naar een nieuwe energieleverancier: hoe doe je dat en waar moet je rekening mee houden? Anton Euren beantwoordde de vele vragen die door de geïnteresseerde aanwezigen rondom het overstappen naar Energie Dongen (per januari 2016) werden gesteld. Meer informatie en de veelgestelde vragen zijn te vinden onder ‘Energielevering’.

 

Vervolgens kreeg Ram van Erkelens het woord. Hij heeft ons geïnformeerd over de energieleveringscoöperatie DE Unie, haar organisatiestructuur, leden en doelen. Sinds augustus 2013 heeft DE Unie een leveringsvergunning. Er zijn twee directieleden en tien medewerkers. Twintig leden, waaronder Energie Gilze-Rijen, hebben zich bij DE Unie aangesloten. Afgevaardigden hiervan worden voor belangrijke beslissingen in een ALV bijeengeroepen. Als Energie Dongen lid is van DE Unie, hebben wij ook zeggenschap en beslissen we mee in de winstdeling.

 

DE Unie hoopt meer bekendheid te creëren onder coöperaties en meer leden te werven de komende vijf jaar. Daarnaast wil zij ook actief ondersteunen bij energiebesparende projecten, waardoor lokaal energie kan worden opgewekt en geleverd.

 

Ook de taakverdeling tussen Energie Dongen en DE Unie is toegelicht. DE Unie verzorgt de administratie (backoffice). Energie Dongen zal zoveel mogelijk lokaal regelen; het afsluiten van contracten en de klantenservice vallen hieronder.

 

DE Unie hanteert verschillende tarieven, afhankelijk van het contract. Voor het variabele contract worden in januari en juli de tarieven vastgesteld; deze zijn op de website te vinden (www.duurzameenergieunie.nl). Voor de vaste contracten van 1, 2 of 3 jaar wordt maandelijks een tarief bepaald. DE Unie levert energie voor 0.25 cent per KWh onder de prijs van de regioleverancier.

 

Om lid te kunnen worden van DE Unie heeft Energie Dongen een startbudget nodig, waarvoor 600 certificaten uitgegeven zullen worden. Sijtze Brandsma heeft uitleg gegeven over het certificatenreglement (in concept) en de procedure van aanmelding.

 

  • Mail naar info@energiedongen.nl.
  • U ontvangt een bericht waarin aangegeven staat op welk rekeningnummer u het gewenste bedrag voor de certificaten kunt overmaken (25 euro per certificaat) en het certificatenreglement (in concept).
  • Als u nog geen lid bent, dient u een formulier Automatische incasso te tekenen en terug te sturen.
  • Na ontvangst, wordt u een bevestiging met de certificatennummers toegezonden.

 

Tijdens de presentaties zijn er verschillende vragen gesteld, enkele voorbeeld zijn:

1) ‘Wanneer gaat Energie Dongen starten?’ We starten als de financiering rond is en DE Unie ons businessplan heeft goedgekeurd.

2) ‘Is het mogelijk dat er bij overstappen een conflict met de netbeheerder ontstaat?’ Nee, dit is niet het geval. Energieleveranciers hebben afgesproken dat u altijd verzekerd bent van energie.

3) ‘Wat kan ik het beste doen als mijn contract voor januari 2016 afloopt?’ U kunt bij een willekeurige energieleverancier een variabel contract afsluiten; deze is maandelijks opzegbaar. 

 

Aan het einde van de avond hebben zich onder grote belangstelling en met veel interesse weer een aantal nieuwe leden gemeld, die aan hebben gegeven gebruik te willen maken van energielevering door Energie Dongen. Ook zijn er vele certificaten aangevraagd.

 

Wilt u ook lid worden van Energie Dongen (lidmaatschap 10 euro), bent u geïnteresseerd in energielevering en/of wilt u investeren middels certificaten? Neemt contact op via info@energiedongen.nl.