Aanmelding ALV 15 juni '23

Beste leden van Energie Dongen,

Graag nodigt het bestuur van Energie Dongen u uit voor de jaarlijkse ALV die wordt gehouden op

Datum: donderdag 15 juni 2023
Plaats: de Cammeleur (zaal 7)
Aanvang: 20.00 uur (v.a. 19.45 uur inloop)
Einde: 21.30 uur

Sible Schöne
Sible Schöne, adviseur bij Klimaatstichting HIER

Dit jaar hebben we als gastspreker Sible Schöne (adviseur bij Klimaatstichting HIER) uitgenodigd die een presentatie geeft over “Netcongestie & oplossingsrichtingen”.

Ons laagspanningsnet is in het verleden niet gemaakt voor een decentrale duurzame elektriciteitsvoorziening en toenemende elektrificatie. Het elektriciteitsnet krijgt te maken met meer pieken waarvoor het niet is ontworpen. Samenwerking tussen netwerkbeheerders, gemeentes en bewoners is nodig om tot toekomstige oplossingen te komen.

Sible inventariseert de problemen en geeft mogelijke oplossingen waarna er uiteraard gelegenheid is tot het stellen van vragen en delen van meningen.

Hartelijk welkom!  U kunt zich hiernaast/hieronder aanmelden.

Met dank!

 

U kunt zich hier aanmelden