ALV Dongenstroom

Graag nodigen wij u alle leden van Dongenstroom uit voor Algemene Ledenvergadering (ALV) van Dongenstroom.


Datum: donderdag 30 mei 2024
Plaats: De Cammeleur
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Agenda:

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Notulen ALV 2023
  3. Jaarverslag
  4. Toelichting financiële zaken
  5. Decharge bestuur
  6. Vacature penningmeester
  7. Rondvraag

 

Mocht u zich als lid nog niet hebben opgegeven dan kunt u een mailtje sturen aan energieloket@energiedongen.nl 

Laatste nieuws