Waarom Energie Dongen?

Omdat wij Duurzame, Eigen en Betaalbare Energie in Dongen willen! DUURZAAM is energie uit wind, water, zon, bodem en biomassa. Dit is hernieuwbaar en daarmee oneindig en schoon aanwezig. EIGEN betekent van, voor en door de Dongenaren in een coöperatieve organisatie. BETAALBAARheid is een noodzaak, daar energie een basislevensvoorwaarde is. Betaalbare energie is te realiseren door het verlagen van het energiegebruik, energiebesparende maatregelen, collectieve inkoop en eigen energieproductie.

- Energie Dongen

 

 

 

Stijgende energieprijzen, uitgeputte bronnen, klimaatverandering: in een samenleving die draait op fossiele brandstoffen nemen de maatschappelijke problemen steeds serieuzere vormen aan. Is er straks nog wel energie beschikbaar voor iedereen? Welke prijs wordt daarvoor betaald en aan wie? Wat is de invloed van de energiehuishouding op onze leefomgeving? Dat zijn vragen die aan de orde zijn en een zoektocht naar alternatieve bronnen rechtvaardigen.

 

Deze duurzame energiebronnen kunnen onze behoefte aan elektriciteit en warmte op een schone, onuitputtelijke en betaalbare wijze invullen. De mogelijkheden van zonne-energie, windenergie, biomassa, warmte-koudeopslag, geothermie worden daarom steeds vaker omarmd.

 

Energie Dongen wil als lokale energiecoöperatie de problemen van onze energievoorziening aanpakken. Die problemen zijn immens en divers: de energielasten voor burgers en bedrijven zijn de afgelopen jaren gestegen en zullen dat waarschijnlijk blijven doen; de gangbare energiebronnen en het gebruik ervan zijn verre van duurzaam.

 

Natuurlijk zijn dit stuk voor stuk problemen die niet alleen in Dongen spelen, of hier alleen veroorzaakt worden. Ze ‘oplossen’ op het lokale niveau zal dan ook niet lukken. Maar we kunnen er wel heel wat aan doen. Bijvoorbeeld door minder energie te gebruiken, door op duurzame energiebronnen over te stappen, door onze energievoorziening zoveel mogelijk in eigen hand te nemen, etc.

 

Veel inwoners en bedrijven zijn hier individueel al mee bezig. Energie Dongen heeft de overtuiging dat we gezamenlijk, in coöperatief verband, méér kunnen bereiken. We nemen zelf de verantwoordelijkheid. Uiteindelijk willen we bereiken dat we alle energie die we nodig hebben zelf opwekken in Dongen, van elkaar voor elkaar.

 

 

En voor wie 1 uur en 33 minuten wil investeren in een van de mooiste films over de aarde ooit gemaakt, kijk dan naar HOME (helaas niet in het Nederlands).