Energie Dongen , samen naar een duurzame gemeente

Wat gaan we doen?

Wij hebben de coöperatieve vereniging opgericht om samen te werken aan een betaalbare, eigen en duurzame energietoekomst. De vrije markt doet dit niet voor ons. We moeten het zelf doen. De wil is er, het geld ook (we betalen nu toch al onze energierekening!) en de techniek om het te kunnen doen is er ook en die wordt ook nog eens steeds beter.

Uitgangspunt van onze coöperatie is dat bij alles wat we doen er een voordeel moet zijn voor de leden, de coöperatie en voor Dongen als gemeenschap. Door samen te werken en collectief aan de slag te gaan is dit te realiseren. We zullen altijd een deel van het voordeel dat we behalen doorgeven aan de leden en een deel gebruiken om te investeren in eigen projecten. Hoe meer dat we dit kunnen doen, hoe meer we samen ons energieverbruik kunnen verminderen en hoe meer groene energie we kunnen produceren. En dat is nu juist de manier om straks onze energierekening echt naar beneden te krijgen!

De gemeente Tilburg gaat windmolens realiseren op De Spinder. In het kader van regio Hart van Brabant zijn, naast Tilburgse coöperaties die samen ‘T-wind’ vormen, ook andere coöperaties uit de regio uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijke coöperatie die de windmolens in beheer krijgt. Deze overige coöperaties vormen samen Hart van Brabant Wind; Energie Dongen maakt hier deel van uit. Deelname aan het project geeft leden van Energie Dongen de kans om te investeren in de windmolens en dus in groene energie.

In 2015 blijkt dat Nederland de gestelde (verlaagde) doelen voor duurzame energie mogelijk niet gaat behalen. De overgang naar duurzame energie lijkt verre toekomstmuziek. Energie Dongen willen nu echt stappen gaan nemen om te verduurzamen. Het leveren van 100% windenergie uit Nederland aan de Dongenaren, stelt ons allen in staat om het fossiele brandstofverbruik te verminderen en om projecten te gaan realiseren waarmee nog meer groene energie opgewekt kan gaan worden. Energie Dongen is daarom lid geworden van DE Unie. Hiermee maakt zij het haar leden mogelijk 100% groene energie uit Nederland en 100% CO2 gecompenseerd gas te ontvangen.

De keuze voor deze energieleverancier is gemaakt op basis van de drie pijlers van de coöperatie: Duurzaam, Eigen en Betaalbaar. Duurzaam is ingevuld door te kiezen voor een leverancier die 100% windenergie uit Nederland kan leveren. Eigen door te kiezen voor een leverancier die zelf ook een coöperatie is. Hierdoor krijgt Energie Dongen zeggenschap over besluiten en de winstdeling. Ook eigen is dat we als Energie Dongen zelf de klantenservice verzorgen naar de deelnemers; op werkdagen zijn we in de ochtend bereikbaar op de Min. Goselinglaan nr. 8 en via 0162-238000. De pijler Betaalbaar krijgt vorm in de scherpe groene-energieprijs, die 0,25 cent/kwh onder de prijs van de drie grootste energieleveranciers in de regio ligt (waar ongeveer 70% van de huishoudens bij aangesloten is). Daarbij ontvangt Energie Dongen jaarlijks een vergoeding, waarmee duurzame projecten gerealiseerd kunnen worden in de Dongense gemeenschap. Er is maar één energieleverancier die aan al deze eisen voldoet; DE Unie. De Unie is een coöperatie van aangesloten lokale energie-initiatieven die energiediensten verzorgt voor haar leden (www.duurzameenergieunie.nl).

Dus doe met ons mee en word lid!

Maak kennis met ons team

Samen voor duurzame energie