Certificatenuitgifte Start Spinderwind groot succes

Energie Dongen is lid van Hart van Brabant-wind (HvB-wind). Deze club bestaat uit nog vier andere coöperaties uit het Hart van Brabant. Samen met nog vijf coöperaties uit Tilburg (T-wind), wordt hard gewerkt om Burgerwindpark De Spinder te verwezenlijken op industrieterrein de Spinder, te Tilburg. Het park gaat met vier windturbines voldoende elektriciteit produceren om ruim 7.000 huishoudens van groene stroom te kunnen voorzien.  Het wordt van en voor ons allemaal! Voor meer informatie over Spinderwind ga naar www.spinderwind.nl. Dongen leverde binnen 2 weken de volledige bijdrage! Een fantastisch resultaat!

Momenteel werkt men in de planfase. Er wordt gewerkt naar de financial close midden 2018. Dan zal duidelijk zijn of het project daadwerkelijk door kan gaan.

Er was een totaal hoog risico ontwikkelingsbudget nodig voorafgaand aan de financial close, van  €610.000,-. Hiermee staat het hele windmolenpark in de steigers, met alle vergunningen, grondposities en financiering/subsidies. Hierna zullen de daadwerkelijke investeringen plaatsvinden. Dit bedrag moest door een aantal partijen bijeengebracht moeten worden. Voor de tien deelnemende coöperaties kwam dit neer op een investering van € 5.000,- per coöperatie. De gelden waren in Dongen ruim voor 1 maart 2017 al beschikbaar.Energie Dongen wilde een nieuwe certificatenuitgifte opstarten en 50 certificaten van €100 uitgeven. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan nodig, dan zouden we eerst alle deelnemers één certificaat toekennen. Toe werd, op volgorde van aanmelding, steeds per ronde nogmaals één certificaat toegekend aan degenen die meer wilden investeren, totdat het totaalbedrag bereikt was. Op deze manier konden zoveel mogelijk leden deelnemen. We sloten de uitgifte van certificaten op 20 februari 2017.Er was sprake van een hoog risicoprofiel met kans op totaal verlies als het project niet doorging. Het project werd voortgezet, dus wordt 200% uitgekeerd aan Energie Dongen. Hiervan gaat 175% naar de certificaathouders. Energie Dongen wil 25% ten goede laten komen aan de coöperatie, aan haar leden, aan Dongen.Met veel dank voor de bijdragen,Team Energie Dongen

 

Deel op Twitter
Deel op Facebook
Overige berichten