Coöperatieve wind in Noord Brabant teken ook de petitie

Energie Dongen host de petitie Winddelen (*zie note onderaan) Noord Brabant.

 

Het SER Energieakkoord is bekend. Het rijk wil maar liefst 6000MW wind op land realiseren. De provincie Noord Brabant doet mee met 470,5 MW. De petitie Winddelen Noord Brabant wil 2 belangrijke zaken realiseren.

 

1: DELEN: Als er windmolens komen in Noord Brabant dan zou het Deense model van toepassing moeten zijn. In Denemarken is het verplicht de omgeving mee te laten participeren bij de bouw van windmolens. Hierdoor komen niet alleen de lasten maar ook de lusten in de omgeving van de windmolen terecht. Wij, de inwoners, bedrijven en iedere andere energieverbruiker, betalen immers de exploitatie van die windmolens via een opslag op onze energie-rekening. Onder de titel Winddelen Noord Brabant roepen we  alle bestuurders in de provincie op om dit Deense model te vertalen naar onze provincie. De wind waait voor iedereen, ben je ook voor coöperatieve wind in Noord Brabant teken de petitie via http://winddeleninbrabant.petities.nl  

 

 

2: DUURZAAM: Alle duurzame energieproductie moet direct leiden tot een CO2 reductie. Helaas zit er een weeffout in de Europese afspraken over CO2rechten, het zogenaamde ETS systeem. Dit systeem zou moeten regelen dat broeikasgas-emissies een prijs krijgen door CO2 rechten in te voeren en die toe te kennen aan de energie-intensieve industrie, waaronder de energiebedrijven. Hierdoor wordt CO2 uitstoten duurder naarmate de rechten duurder worden. Dit systeem is gebaseerd op schaarste. Bij € 40,– per ton CO2 is veel duurzame energie goedkoper dan energie uit fossiele brandstoffen. Helaas werkt dit systeem niet, er zitten teveel CO2 rechten in. De prijs schommelt nu rond de € 4,– per ton en nieuwe windmolens en zonnepanelen zorgen mede voor het laag houden van deze prijs. Er wordt welliswaar meer stroom geproduceerd maar per saldo wordt er niet minder CO2 uitgestoten. Dit realiseert precies het tegenovergestelde van wat wij willen bereiken, namelijk geen reductie van CO2 uitstoot. Dit klopt volgens ons niet!

 

Wij doen ons best om duurzame energie te realiseren maar door de koppeling met een niet werkend ETS systeem wordt er op Europese schaal geen gram CO2 minder uitgestoten. Dit is een grote verborgen fout. Hoe kunnen we zo draagvlak krijgen voor duurzame energie? Wij, de coöperatie Energie Dongen, ondersteunen dan ook van harte de oproep aan iedereen in Noord Brabant om Den Haag te bewegen de CO2 rechten die wij realiseren met windmolens en zonnepanelen aanleg buiten dit ETS systeem te houden.

 

Petitie Winddelen Noord Brabant

 

Bijlage bij petitie

 

NOTE: Winddelen is een geregistreerde merknaam van de WindCentrale, dat wisten wij niet, onze excuses daarvoor. In goed overleg met de Wind Centrale hebben we afgesproken deze term niet meer te gebruiken en jullie, de lezers, erop te wijzen dit ook niet te doen. Met dank aan De Windcentrale mogen we de petitie laten staan omdat ze onderschrijven dat het belangrijk is dat we komen tot coöperatieve windmolens. Na afloop van de petitie hebben wij hen bevestigd de term Winddelen niet meer in onze communicatie te gebruiken. We hebben ook afgesproken snel te onderzoeken hoe er samenwerking gevonden kan worden. 

 

 

Deel op Twitter
Deel op Facebook
Overige berichten