Energie Dongen

Samen Duurzaam

Nieuws

Energieloket Hart van Brabant in Dongen open

Na bezoek 'energie besparen doe je zo!' meteen aan de slag

Wethouder René Janssen opent met zijn aanvraag voor energiecoach het Energieloket DongenGemeente Dongen neemt initiatief tot het openstellen van het Energieloket in Dongen om iedereen te helpen stap voor stap energie te besparen

Energiecoachgesprek via beeld Via een onlineverbinding voerde de wethouder een gesprek met  energiecoach Jack de Groot van Energie Dongen. Wethouder René Jansen: “… makkelijk om aan te vragen via de website, interessante tip!”

De energiecoach vraagt altijd wat de motivatie is om je woning te verduurzamen. Wethouder Jansen is altijd al geïnteresseerd en betrokken geweest bij de verduurzaming. Hij vindt het dan ook normaal dat hij bijdraagt aan een beter milieu. Hij concludeert dat dit prima mogelijk is met verbetering van je wooncomfort. Op de vraag hoe hij dat dan wil doen, antwoordt hij: “Ik wil het wel in één keer goed aanpakken, maar wel gefaseerd.” Dat vindt de energiecoach een goed plan, en bepaalt op basis van  de huidige staat van de woning wat de beste stap is om als eerste te zetten.