Energie Dongen

Spinderwind

Wat is Spinderwind

In Burgerwindpark de Spinder zijn burgers, de leden vanuit elf energiecoöperaties, gezamenlijk eigenaar van het windpark. Daarnaast zorgt Spinderwind B.V. voor het beheer en de dagelijkse werkzaamheden. Bovendien werken we samen met diverse andere partijen.

Burgerwindpark De Spinder U.A.
Elf energiecoöperaties uit de gemeente Tilburg en de regio Hart van Brabant werken samen in dit grootschalige windproject. In eerste instantie deden zij dit om zoveel mogelijk leden eigenaar te maken van het windpark. Met resultaat: Burgerwindpark De Spinder U.A., voor 50% in handen van burgers, de overige helft heeft het Energiefonds Brabant in bezit.

Alle energiecoöperaties hebben als doel om het draagvlak voor en acceptatie van duurzame stroom te vergroten. Zij werken dagelijks verder aan het behalen van dit doel, mede op basis van het rendement van ons windpark. Op het kaartje zie je welke coöperatie welk gebied vertegenwoordigt.

Spinderdelen
Tijdens een succesvolle wervingscampagne van 17 juli tot en met 30 september 2018 hebben 691 leden van de energiecoöperaties samen 1,5 miljoen euro bijeen gebracht om het burgerwindpark te realiseren. De kopers van Spinderdelen ontvangen met hun investering een goed rendement en ondersteunen daarmee ook de lokale energiecoöperaties om nog meer duurzame projecten te realiseren. Binnen deze win-win situatie draagt iedereen bij aan de verduurzaming van regio Hart van Brabant.

SPINDERWIND