NIEUWS

14m

om | nieuwe energie voor het 6e jaar weer de groenste

Consumenten bewijzen zelf de energietransitie voor iedereen mogelijk te kunnen maken: Energie Dongen samen met om | nieuwe energie nu al voor 6e jaar op rij de groenste energieleverancier

Voor het 6de jaar op rij is het om | nieuwe energie collectief, gevormd door Energie Dongen | om en 49 andere lokale energiecoöperaties, uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. Dat maakten de organisaties de Consumentenbond, WISE en Natuur & Milieu zojuist bekend in de Stroomranking 2020. Het collectief scoort daarin opnieuw een rapportcijfer 10 op de onderdelen investeringen, inkoop en levering. om | nieuwe energie is niet de enige met dit cijfer, maar wel de enige landelijke leverancier bij wie het de consumenten zelf zijn die deze mijlpaal hebben bereikt.

Het gehele rapport lezen? Klik hier

“Coöperatieve energie heeft in de laatste jaren een enorme vlucht genomen”

De afgelopen jaren is het collectief enorm gegroeid. Directeur van om | nieuwe energie, André Dippell, over de Stroomranking: “We hebben de laatste jaren gezien dat steeds meer mensen bewust afstappen van commerciële energie en zich aansluiten bij onze lokale energiebeweging, zoals Energie Dongen | om. Veel leveranciers blijven namelijk op de oude voet doorgaan, terwijl er behoefte is aan eigen inbreng, winstdeling en verduurzaming voor mensen met lagere inkomens. Het is daarom fantastisch dat ons collectief al jaren wordt benoemd als groenste energieleverancier. Ieder jaar kijken we weer uit naar dit moment omdat het voor de consument een van de belangrijkste onderzoeken is om erachter te komen hoe duurzaam jouw leverancier écht is. Die transparantie vinden we bij om | nieuwe energie heel erg belangrijk, juist omdat er zoveel misstanden in deze sector zijn. En dit is het bewijs dat het ontwikkelen en leveren van 100% groene energie écht mogelijk is, wanneer we dit samen met burgers op lokaal niveau doen.”

Sinds 2015 eindigt om | nieuwe energie steevast op de hoogste plaats binnen de Stroomranking. Het collectief laat daarmee veel grote leveranciers achter zich door uitsluitend groene energie op lokaal niveau in Nederland op te wekken.

De enige landelijke leverancier die volledig wordt bestuurd door haar klanten

Bij het om | nieuwe energie collectief bepalen de klanten de koers. Dat zit zo: om | nieuwe energie is niet zomaar een leverancier, maar een coöperatie zonder winstoogmerk. En als coöperatie wordt zij bestuurd door haar leden, in dit geval tientallen kleinere energiecoöperaties in Nederland, zoals Energie Dongen | om. Dit lokale initiatief van burgers en klanten zorgt ervoor dat er duurzame projecten worden ontwikkeld in hun eigen buurt, zoals collectieve zonnedaken. Omdat de klanten de basis vormen van deze lokale coöperaties en deze op hun beurt de basis van het hele collectief, wordt om | nieuwe energie dus bestuurd door een landelijk netwerk van haar eigen klanten.

Daar komt nog bij dat de winst ook weer naar hen terugvloeit, waarmee zij binnen het collectief al meer dan 100 lokale projecten hebben kunnen realiseren, variërend van gratis zonnestroom tot buurtbatterijen en windparken.

“Omdat we een coöperatie zijn, functioneren we totaal anders dan de traditionele leveranciers. Dit wordt nu steeds bekender bij het grote publiek. Je zult geen grote campagnes van ons voorbij zien komen of acties met welkomstkortingen en -cadeaus. Want we hebben maar één gezamenlijk doel: meer duurzame energie voor een betere toekomst en lagere prijzen voor al onze klanten, zodat iedereen mee kan doen. Daar hoort geen dure sponsoring bij of een tijdelijke kortingsactie die alleen voor nieuwe klanten is bedoeld. Dat wij het structureel en écht samen met en voor onze klanten doen, begint bij steeds meer consumenten te landen.”

Nog steeds een onvoldoende voor veel leveranciers

Het onderzoek vergeleek alle bekende energieleveranciers in Nederland. In totaal werd van 34 leveranciers voor de consumentenmarkt onderzocht hoe duurzaam zij zijn op het gebied van investering, inkoop en levering van energie. Veel leveranciers scoren nog steeds erg mager en dragen gering bij aan de verduurzaming van Nederland. In totaal kregen 20 leveranciers een onvoldoende.

Je eigen maandvoorschot berekenen? Klik hier!

Wil je dat wij dat voor je doen met een vergelijking met je huidige leverancier? Klik hier!

FAMILIE HOUKES VERDUURZAAMT EIGEN HUIS      

NA BEZOEK ENERGIE BESPAREN DOE JE ZO! METEEN AAN DE SLAG

De familie Houkes bezocht de informatieavond ‘Energie besparen doe je zo!’ op 2 maart ’20. Het huis van de familie Houkes is gebouwd eind jaren ’60. “Toen was er nog geen sprake van verduurzaming”, merkt Houkes op. “Ter plaatse werd ik lid van Energie Dongen en kon ik een gesprek aanvragen met een energiecoach van Energie Dongen,….. en toen gooide de coronacrisis alles overhoop.”

Eerst isoleren – Heel energiebesparend, dus kostenverlagend.

Wanneer heeft u de eerste maatregel voor verduurzaming van uw woning getroffen?

Na de aankoop in de jaren ’80 worden de door houtrot aangetaste kozijnen vervangen en voorzien van gewoon dubbelglas. Het dak wordt in 2007 geïsoleerd, de nieuwe dakkapel en de eerste verdieping worden voorzien van nieuwe kozijnen met HR+glas.” Dat waren eigenlijk de eerste maatregelen om tot verduurzaming en verlaging van het energiegebruik te komen.”

Wat is voor u de belangrijkste reden om met verduurzaming aan de slag te gaan?

Zonnepanelen. Zelf energie opwekken. Snel terugverdiend!

Later ontstond de behoefte om verder te gaan, vooral om het leefcomfort op de begane grond te verbeteren, maar dat kwam er niet van en het duurde tot februari 2020 toen de gemeente Dongen een uitnodiging stuurde om de informatieavond “Energie besparen doe je zo!” bij te wonen.

Bij die zeer goed bezochte voorlichting waren ook enkele geselecteerde bedrijven aanwezig die elk voor zich informatie gaven over hun specialisme op het gebied van zonnepanelen, HR++glas, dakbedekking en spouwmuurisolatie.

Wat zijn de belangrijkste zaken als je nog met verduurzamen wil beginnen?

  • Wat wil ik verduurzamen en waarom?
  • Hoeveel kost dat?
  • Hoeveel subsidie ga ik ontvangen?
  • Hoeveel gaat de verduurzaming financieel jaarlijks opleveren?
  • Hoe regel ik de financiën?
  • Met welke bedrijven ga ik in zee?

U heeft met het HOOM-dossier gewerkt. Hoe heeft u dat ervaren?

Door Energie Dongen werd ik verzocht het HOOM-dossier in te vullen, waarna ik een stappenplan ontving voor het verduurzamen, met geschatte kosten. Die kwamen redelijk overeen met de daadwerkelijke kosten.

Toen de financiën geregeld waren kon ik bedrijven zoeken en ze vragen om een offerte, waarna ik met 3 bedrijven in zee ben gegaan voor levering van spouwmuurisolatie (Van den Dijssel), HR++beglazing (Van Seeters) en zonnepanelen (Bink Solar).

Alles geregeld nu?

Wat nu nog geregeld moet worden is het terugvragen van de btw op de zonnepanelen, de subsidie van de gemeente voor HR++glas en spouwmuurisolatie. Energiecoach Tiny van Son biedt hierbij een helpende hand. Ook moet ik nog vragen om een nieuw energielabel.

Wat kunnen we nog beter doen als Energie Dongen?

De prijzen in het HOOM-dossier graag inclusief btw vermelden en bij de informatieavond meer mogelijkheid geven om informatie van de aanwezige bedrijven te krijgen.

Energie Dongen bedankt de familie Houkes hartelijk voor de gastvrije ontvangst bij onze bezoeken!

ENERGIELOKET HART VAN BRABANT IN DONGEN OPEN

Wethouder René Janssen opent met zijn aanvraag voor energiecoach het Energieloket DongenGemeente Dongen neemt initiatief tot het openstellen van het Energieloket in Dongen om iedereen te helpen stap voor stap energie te besparen

Energiecoachgesprek via beeld Via een onlineverbinding voerde de wethouder een gesprek met  energiecoach Jack de Groot van Energie Dongen. Wethouder René Jansen: “… makkelijk om aan te vragen via de website, interessante tip!”

De energiecoach vraagt altijd wat de motivatie is om je woning te verduurzamen. Wethouder Jansen is altijd al geïnteresseerd en betrokken geweest bij de verduurzaming. Hij vindt het dan ook normaal dat hij bijdraagt aan een beter milieu. Hij concludeert dat dit prima mogelijk is met verbetering van je wooncomfort. Op de vraag hoe hij dat dan wil doen, antwoordt hij: “Ik wil het wel in één keer goed aanpakken, maar wel gefaseerd.” Dat vindt de energiecoach een goed plan, en bepaalt op basis van  de huidige staat van de woning wat de beste stap is om als eerste te zetten.

Energieloket hart van Brabant in Dongen

De Gemeente Dongen, Energie Dongen Samen Duurzaam en een aantal lokale bedrijven vormen de Lokale Alliantie Dongen Duurzaam (LADD) die het Energieloket Hart van Brabant gezamenlijk ondersteunen. Via de website www.energielokethartvanbrabant.nl/dongen/ is alle informatie rondom energiebesparing, energiesubsidies en deelnemende bedrijven beschikbaar. Inwoners kunnen hier ook een gesprek met een Energiecoach aanvragen.

Energiecoaches

De afgelopen tijd zijn energiecoaches opgeleid die inwoners helpen bij het kiezen van te nemen energiemaatregelen. Het Energieloket coördineert de bezoeken van energiecoaches. Dit kan via een beeldgesprek of op gepaste afstand vanaf 1 juni 2020. Voor de huiseigenaar wordt een persoonlijk digitaal HOOM-dossier beschikbaar gesteld, waarin hij/zij zelf – eventueel met de energiecoach – de gegevens van de eigen woning kan invullen en bewaren. Dit is van groot belang bij het kiezen van de energiemaatregelen die de bewoner wenst.

ENERGIE BESPAREN DOE JE ZO!

We plannen de volgende wijkbijeenkomsten

Deze bijeenkomst is bedoeld voor u als inwoner van Dongen, ’s Gravenmoer, Klein Dongen en Vaart. We willen u inspireren door praktische voorbeelden uit de wijk. U krijgt informatie over energiebesparende mogelijkheden en we brengen u in contact met onze Dongense energiecoaches en geselecteerde bedrijven.

Voorbeeldwoning

Op deze bijeenkomst laten we een voorbeeldwoning uw wijk zien. Met een speciale camera hebben we warmtebeelden gemaakt. Zo ziet u waar de meeste warmte weglekt. U kunt veel zelf doen om warmteverlies uit uw woning te voorkomen en energie te besparen. Vaak kan dat met eenvoudige maatregelen. Voor ingrijpendere maatregelen heeft u een gespecialiseerd bedrijf nodig. Ook daarover kunnen wij u informeren.

Energiecoaches

Maak persoonlijk kennis met de  Dongense energiecoaches. Zij vertellen u tijdens een speeddate wat er in grote lijnen mogelijk is in uw woning.

Gratis eerste stap

Om direct een eerste stap te zetten, is er voor elk adres die op de informatiebijeenkomst komt een gratis LED-lamp beschikbaar. Deze lampen zijn zuiniger en gaan wel 50x langer mee.

Keukentafelgesprekken

Wilt u liever uitgebreide informatie over uw woning? Maak dan een afspraak voor een keukentafelgesprek. Een energiecoach neemt bij u thuis de situatie op en kan u informatie geven over de besparingsmogelijkheden.

Aanmelden

Datum en plaats worden nog bekendgemaakt.

Wij zien u graag op de volgende wijkbijeenkomst. De bijeenkomst start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). We stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt via onderstaande knop zodat we weten hoeveel koffie we moeten klaar zetten.

Met vriendelijke groet,

Namens gemeente Dongen en de deelnemers van de Lokale Alliantie Samen Duurzaam,

Wethouder René Jansen

Deelnemers Lokale Alliantie Samen Duurzaam

Voor het 6de jaar op rij is het om | nieuwe energie collectief, gevormd door Energie Dongen | om en 49 andere lokale energiecoöperaties, uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. Dat maakten de organisaties de Consumentenbond, WISE en Natuur & Milieu zojuist bekend in de Stroomranking 2020. Het collectief scoort daarin opnieuw een rapportcijfer 10 op de onderdelen investeringen, inkoop en levering. om | nieuwe energie is niet de enige met dit cijfer, maar wel de enige landelijke leverancier bij wie het de consumenten zelf zijn die deze mijlpaal hebben bereikt.

“Coöperatieve energie heeft in de laatste jaren een enorme vlucht genomen”

De afgelopen jaren is het collectief enorm gegroeid. Directeur van om | nieuwe energie, André Dippell, over de Stroomranking: “We hebben de laatste jaren gezien dat steeds meer mensen bewust afstappen van commerciële energie en zich aansluiten bij onze lokale energiebeweging, zoals Energie Dongen | om. Veel leveranciers blijven namelijk op de oude voet doorgaan, terwijl er behoefte is aan eigen inbreng, winstdeling en verduurzaming voor mensen met lagere inkomens. Het is daarom fantastisch dat ons collectief al jaren wordt benoemd als groenste energieleverancier. Ieder jaar kijken we weer uit naar dit moment omdat het voor de consument een van de belangrijkste onderzoeken is om erachter te komen hoe duurzaam jouw leverancier écht is. Die transparantie vinden we bij om | nieuwe energie heel erg belangrijk, juist omdat er zoveel misstanden in deze sector zijn. En dit is het bewijs dat het ontwikkelen en leveren van 100% groene energie écht mogelijk is, wanneer we dit samen met burgers op lokaal niveau doen.”

Sinds 2015 eindigt om | nieuwe energie steevast op de hoogste plaats binnen de Stroomranking. Het collectief laat daarmee veel grote leveranciers achter zich door uitsluitend groene energie op lokaal niveau in Nederland op te wekken.

De enige landelijke leverancier die volledig wordt bestuurd door haar klanten

Bij het om | nieuwe energie collectief bepalen de klanten de koers. Dat zit zo: om | nieuwe energie is niet zomaar een leverancier, maar een coöperatie zonder winstoogmerk. En als coöperatie wordt zij bestuurd door haar leden, in dit geval tientallen kleinere energiecoöperaties in Nederland, zoals [coöperatie] | om. Dit lokale initiatief van burgers en klanten zorgt ervoor dat er duurzame projecten worden ontwikkeld in hun eigen buurt, zoals collectieve zonnedaken. Omdat de klanten de basis vormen van deze lokale coöperaties en deze op hun beurt de basis van het hele collectief, wordt om | nieuwe energie dus bestuurd door een landelijk netwerk van haar eigen klanten.

Daar komt nog bij dat de winst ook weer naar hen terugvloeit, waarmee zij binnen het collectief al meer dan 100 lokale projecten hebben kunnen realiseren, variërend van gratis zonnestroom tot buurtbatterijen en windparken.

“Omdat we een coöperatie zijn, functioneren we totaal anders dan de traditionele leveranciers. Dit wordt nu steeds bekender bij het grote publiek. Je zult geen grote campagnes van ons voorbij zien komen of acties met welkomstkortingen en -cadeaus. Want we hebben maar één gezamenlijk doel: meer duurzame energie voor een betere toekomst en lagere prijzen voor al onze klanten, zodat iedereen mee kan doen. Daar hoort geen dure sponsoring bij of een tijdelijke kortingsactie die alleen voor nieuwe klanten is bedoeld. Dat wij het structureel en écht samen met en voor onze klanten doen, begint bij steeds meer consumenten te landen.”

Nog steeds een onvoldoende voor veel leveranciers

Het onderzoek vergeleek alle bekende energieleveranciers in Nederland. In totaal werd van 34 leveranciers voor de consumentenmarkt onderzocht hoe duurzaam zij zijn op het gebied van investering, inkoop en levering van energie. Veel leveranciers scoren nog steeds erg mager en dragen gering bij aan de verduurzaming van Nederland. In totaal kregen 20 leveranciers een onvoldoende.