Energie Dongen

Vraag en Antwoord

Hier vindt u het antwoord op uw vragen rondom energiebesparing en -levering

Algemeen
Om energie te besparen en de warmte die u opwekt niet te verspillen is isoleren een hele grote stap. U kunt uw gevel, uw dak, uw vloer en bodem isoleren. Het isoleren van uw huis is een investering die zich met een lagere energierekening op termijn terugbetaald. Als u met een grotere groep investeert in isoleren, kunt u veel laten doen en zal het rendement zich ook sneller terugbetalen.

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een certificaat van duurzaam opgewekte energie. Deze certificaten zijn nodig om te controleren of energie inderdaad duurzaam is opgewekt. Veel energieleveranciers kopen hun stroom ‘grijs’ in en vergroenen het door Garanties van Oorsprong (GvO’s) te kopen. Dit zijn certificaten die energieproducenten kunnen krijgen voor elke eenheid groene stroom die zij opwekken. Eigenlijk wisselt een energieleverancier hiermee grijze stroom in voor de groene stroom van de producent van wie hij de certificaten koopt. Deze certificaten worden dus los van de fysieke stroom verhandeld. Als u om | nieuwe energie uw energie inkoopt, weet u zeker dat er in Nederland energie is opgewekt door zonnepanelen of een windmolen. Zie: www.samenom.nl

Eerst meer informatie? Zie: Energielevering

SDE is de afkorting voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Zoals de afkorting al aangeeft, het stimuleert duurzame energieproductie en dit gebeurt door een vergoeding te geven per opgewekte kWh. Een goed voorbeeld hiervan is het Burgerwindpark De Spinder U.A. met vier windturbines. De bezitters van “Spinderdelen” ontvangen jaarlijks een behoorlijke rente en eventueel een deel van de “windbonus” Zie: Burgerwindpark

Volgens de overheid wordt groene energie geworven uit een onuitputbare bron en is het schoon en betrouwbaar. Het draagt niet bij aan klimaatverandering en er is nauwelijks sprake van schadelijke effecten voor het klimaat. Wind, zon en water vallen hier duidelijk onder, in tegenstelling tot kolen, of gas. Deze laatsten worden grijze energie genoemd. Voor Energie Dongen is de beste duurzame energie lokaal opgewekt. Zo weet u zeker dat de energie direct groen is opgewekt én dat het geld voor die energie ook weer terugkomt in de lokale economie.

Het gemiddelde gasverbruik in Dongen wordt momenteel onderzocht. Het gemiddelde van Nederland voor gas 1500 m3 en stroom 3300 kWh.

Op uw jaarafrekening staat hoeveel u verbruikt hebt.

De postcoderoosregeling is opgezet om de lokale en duurzame opwekking van energie te stimuleren. Inwoners kunnen gezamenlijk, in een coöperatie of VVE, investeren in duurzame energie en zo krijgen ze korting op de energierekening. Tot een opwekking van 10.000 kWh zijn de deelnemers vrijgesteld van energiebelasting. Een Dongens voorbeeld hiervan is Dongenstroom. Zie: Dongenstroom

De Spinder

SDE is de afkorting voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Zoals de afkorting al aangeeft, het stimuleert duurzame energieproductie en dit gebeurt door een vergoeding te geven per opgewekte kWh. Een goed voorbeeld hiervan is het Burgerwindpark De Spinder U.A. met vier windturbines. De bezitters van “Spinderdelen” ontvangen jaarlijks een behoorlijke rente en eventueel een deel van de “windbonus” Zie: Burgerwindpark

Dongenstroom

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een certificaat van duurzaam opgewekte energie. Deze certificaten zijn nodig om te controleren of energie inderdaad duurzaam is opgewekt. Veel energieleveranciers kopen hun stroom ‘grijs’ in en vergroenen het door Garanties van Oorsprong (GvO’s) te kopen. Dit zijn certificaten die energieproducenten kunnen krijgen voor elke eenheid groene stroom die zij opwekken. Eigenlijk wisselt een energieleverancier hiermee grijze stroom in voor de groene stroom van de producent van wie hij de certificaten koopt. Deze certificaten worden dus los van de fysieke stroom verhandeld. Als u om | nieuwe energie uw energie inkoopt, weet u zeker dat er in Nederland energie is opgewekt door zonnepanelen of een windmolen. Zie: www.samenom.nl

Eerst meer informatie? Zie: Energielevering

De postcoderoosregeling is opgezet om de lokale en duurzame opwekking van energie te stimuleren. Inwoners kunnen gezamenlijk, in een coöperatie of VVE, investeren in duurzame energie en zo krijgen ze korting op de energierekening. Tot een opwekking van 10.000 kWh zijn de deelnemers vrijgesteld van energiebelasting. Een Dongens voorbeeld hiervan is Dongenstroom. Zie: Dongenstroom

Energiecoach
Om energie te besparen en de warmte die u opwekt niet te verspillen is isoleren een hele grote stap. U kunt uw gevel, uw dak, uw vloer en bodem isoleren. Het isoleren van uw huis is een investering die zich met een lagere energierekening op termijn terugbetaald. Als u met een grotere groep investeert in isoleren, kunt u veel laten doen en zal het rendement zich ook sneller terugbetalen.
Energielevering

Volgens de overheid wordt groene energie geworven uit een onuitputbare bron en is het schoon en betrouwbaar. Het draagt niet bij aan klimaatverandering en er is nauwelijks sprake van schadelijke effecten voor het klimaat. Wind, zon en water vallen hier duidelijk onder, in tegenstelling tot kolen, of gas. Deze laatsten worden grijze energie genoemd. Voor Energie Dongen is de beste duurzame energie lokaal opgewekt. Zo weet u zeker dat de energie direct groen is opgewekt én dat het geld voor die energie ook weer terugkomt in de lokale economie.