Energie Dongen

Samen naar een duurzame gemeente

Wat doen we?

Wij hebben de coöperatieve vereniging opgericht om samen te werken aan een betaalbare, eigen en duurzame energietoekomst. De vrije markt doet dit niet voor ons. We moeten het zelf doen. De wil is er, het geld ook (we betalen nu toch al onze energierekening!) en de techniek om het te kunnen doen is er ook en die wordt ook nog eens steeds beter.

Uitgangspunt van onze coöperatie is dat bij alles wat we doen er een voordeel moet zijn voor de leden, de coöperatie en voor Dongen als gemeenschap. Door samen te werken en collectief aan de slag te gaan is dit te realiseren. We zullen altijd een deel van het voordeel dat we behalen doorgeven aan de leden en een deel gebruiken om te investeren in eigen projecten. Hoe meer dat we dit kunnen doen, hoe meer we samen ons energieverbruik kunnen verminderen en hoe meer groene stroom we kunnen produceren. En dat is nu juist de manier om straks onze energierekening echt naar beneden te krijgen!

Samen met 11 energiecoöperaties hebben we windmolens op De Spinder gerealiseerd. Deelname aan het project geeft leden van Energie Dongen de kans om te investeren met een goede opbrengst in de windmolens en dus in groene stroom.

In 2015 blijkt dat Nederland de gestelde doelen voor duurzame stroom mogelijk niet gaat behalen. Energie Dongen zet nu echt stappen om te verduurzamen. Het leveren van 100% windenergie uit Nederland aan de Dongenaren, stelt ons allen in staat om het fossiele brandstofverbruik te verminderen en om projecten te gaan realiseren waarmee nog meer groene stroom opgewekt kan gaan worden. Energie Dongen is daarom lid geworden van om |nieuwe energie. Hiermee maakt zij het haar leden mogelijk 100% groene stroom uit Nederland en 100% CO2 gecompenseerd gas te ontvangen. Dongenstroom levert zijn stroom aan om |nieuwe energie.

De keuze voor deze energieleverancier is gemaakt op basis van de drie pijlers van de coöperatie: Duurzaam, Eigen en Betaalbaar. Duurzaam is ingevuld door te kiezen voor een leverancier die 100% windenergie uit Nederland kan leveren. Eigen door te kiezen voor een leverancier die zelf ook een coöperatie is. Hierdoor krijgt Energie Dongen zeggenschap over besluiten en de winstdeling. De pijler Betaalbaar krijgt vorm in de scherpe groene-energieprijs. Daarbij ontvangt Energie Dongen jaarlijks een vergoeding, waarmee duurzame projecten gerealiseerd kunnen worden in de Dongense gemeenschap. Er is maar één energieleverancier die aan al deze eisen voldoet:
om |nieuwe energie
om |nieuwe energie is een coöperatie van aangesloten lokale energie-initiatieven die energiediensten verzorgt voor haar leden.

Dus doe met ons mee en word lid!