PRIVACYBELEID

1m

Dit is de privacyverklaring van Coöperatieve Coöperatie Samenwerkend Dongen U.A., gevestigd te Dongen, ENERGIE DONGEN samen duurzaam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 54637570, hierna te noemen: Energie Dongen

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@energiedongen.nl

Hieronder vindt u snel en eenvoudig welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waartoe en hoe lang wij deze bewaren, wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Voor de gehele tekst van het privacybeleid kunt u hieronder de knop gebruiken.