Wat doen de energiecoöperaties?

Energie Dongen is één van de 15 Energiecoöperaties in de regio Hart van Brabant. Zoals bekend moet de CO2 uitstoot moet drastisch naar beneden, om dat te kunnen realiseren is de REKS in het leven geroepen (Regionale Energie en Klimaatstrategie). Om deze doelstellingen te halen zullen er ook in onze omgeving windmolens en zonneparken gerealiseerd moeten worden.

Energie Dongen is samen met deze 15 andere coöperaties vooruitstrevend, zo werden de mooie projecten Burgerzonnepark Tichelrijt en de Spinderwind al gerealiseerd.

Hoe doen wij dat?

De coöperaties zijn gezamenlijk betrokken en hebben een belangrijke rol in de REKS. Wij vinden burgerparticipatie belangrijk daarnaast moet het lokaal eigendom zijn. We hebben hierbij met regelmaat overleg met de gemeenten, de provincie en de netbeheerders. Omdat we zelf uit de regio komen weten we wat er speelt bij onze mede inwoners en bedrijven.


Wat is onze mening?

We vinden dat inwoners en lokale bedrijven eigenaar moeten kunnen zijn en dat zij de voordelen krijgen van de lokale investeringen in verduurzamingsprojecten zoals windmolenparken en zonneparken. In het filmpje komen enkele inwoners aan het woord.

Ben jij ook geïnteresseerd om samen met onze coöperatie gemeente Dongen te helpen verduurzamen? Neem dan gerust contact met ons op via info@energiedongen.nl

Laatste nieuws