Dank u wel!

U heeft zich aangemeld als lid van Energie Dongen Samen Duurzaam. Wij heten u als nieuw lid van harte welkom! Hartelijk dank dat u ons werk wilt ondersteunen dat als doel heeft de duurzaamheid van ons dorp te bevorderen.

Uw gegevens zullen met zorg worden behandeld volgens ons privacybeleid.

Uw contributie wordt eenmaal per jaar door ons automatisch geïnd per eerstvolgende 1 maart.
Geldt niet voor juniorleden.