Energie Dongen zoekt een secretaris

Het bestuur van Energie Dongen is een fijn team om onderdeel van te zijn, we hebben de laatste jaren aantoonbaar verschil kunnen maken in de Gemeente Dongen op het gebied van verduurzaming.

Wil jij hier misschien ook je steentje aan bijdragen? Lees dan vooral verder!

Het bestuur van Energie Dongen is op zoek naar versterking in de vorm van een bestuurssecretaris.聽

Als secretaris vorm je samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur van onze energie-co枚peratie.

“Binnen ons bestuur kun je echt bijdragen aan verbeteringen in de gemeente Dongen”
(Tialda Gerritsma, bestuurslid communicatie)

鈥淓lke maand bespreken we doelstellingen en komen er nieuwe visies op de bestuurstafel”
(Cees Barel, penningmeester)

Elke 茅茅n-voor-laatste dinsdag van de maand wordt er een bestuursvergadering gehouden in De Cammeleur van 20.00-22.00 uur. En 茅茅n keer per jaar in juni wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De voorzitter, de penningmeester en jij bereiden al deze vergaderingen samen voor.

Het takenpakket van de secretaris bestaat o.a. uit:

聽聽聽聽聽聽 We werken in de Cloud en hier mag jij structuur in aanbrengen (ordenen en beheren van ons digitale archief)

聽聽聽聽聽聽 Je bent het informatiepunt voor het bestuur

聽聽聽聽聽聽 Bent notulist tijdens de bestuursvergadering en de ALV

聽聽聽聽聽聽 Je beoordeelt (samen met de voorzitter) of stukken worden meegenomen in de bestuursvergadering

聽聽聽聽聽聽 Je zorgt dat het bestuur en leden tijdig worden voorzien van informatie en werkt samen met de co枚rdinator Energieloket

聽聽聽聽聽聽 Verricht overige correspondentie met bestuur, leden en overige partijen

聽聽聽聽聽聽 Maakt samen met de voorzitter en de co枚rdinator het beleidsplan en helpt met het opstellen van het jaarverslag

聽聽聽聽聽聽 Bewaakt de inschrijving van de Kamer van Koophandel

Functie eisen voor de rol van secretaris zijn:聽聽

聽聽聽聽聽聽 Kunt goed zelfstandig werken

聽聽聽聽聽聽 Heeft affiniteit met verduurzaming en energie en onze co枚peratie

聽聽聽聽聽聽 Een dienstverlenende instelling

聽聽聽聽聽聽 Inzicht in politieke verhoudingen is een pr茅

聽聽聽聽聽聽 Je bent een echte netwerker en verbinder

聽聽聽聽聽聽 Draagt de visie en missie van onze co枚peratie uit聽

Laatste nieuws