Energie Dongen zoekt een secretaris

Het bestuur van Energie Dongen is een fijn team om onderdeel van te zijn, we hebben de laatste jaren aantoonbaar verschil kunnen maken in de Gemeente Dongen op het gebied van verduurzaming. Wil jij hier misschien ook je steentje aan bijdragen? Lees dan vooral verder!

Het bestuur van Energie Dongen is op zoek naar versterking in de vorm van een bestuurssecretaris. Als secretaris vorm je samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur van onze energie-coöperatie.

“Binnen ons bestuur kun je echt bijdragen aan verbeteringen in de gemeente Dongen”
(Tialda Gerritsma, bestuurslid communicatie)
“Elke maand bespreken we doelstellingen en komen er nieuwe visies op de bestuurstafel”
(Cees Barel, penningmeester)

Elke Ă©Ă©n-voor-laatste dinsdag van de maand wordt er een bestuursvergadering gehouden in De Cammeleur van 20.00-22.00 uur. En Ă©Ă©n keer per jaar in juni wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De voorzitter, de penningmeester en jij bereiden al deze vergaderingen samen voor.

Het takenpakket van de secretaris bestaat o.a. uit:

 • We werken in de Cloud en hier mag jij structuur in aanbrengen (ordenen en beheren van ons digitale archief)
 • Je bent het informatiepunt voor het bestuur
 • Bent notulist tijdens de bestuursvergadering en de ALV
 • Je beoordeelt (samen met de voorzitter) of stukken worden meegenomen in de bestuursvergadering
 • Je zorgt dat het bestuur en leden tijdig worden voorzien van informatie en werkt samen met de coördinator Energieloket
 • Verricht overige correspondentie met bestuur, leden en overige partijen
 • Maakt samen met de voorzitter en de coördinator het beleidsplan en helpt met het opstellen van het jaarverslag
 • Bewaakt de inschrijving van de Kamer van Koophandel

Functie eisen voor de rol van secretaris zijn:

 • Kunt goed zelfstandig werken
 • Heeft affiniteit met verduurzaming en energie en onze coöperatie
 • Een dienstverlenende instelling
 • Inzicht in politieke verhoudingen is een prĂ©
 • Je bent een echte netwerker en verbinder
 • Draagt de visie en missie van onze coöperatie uit

Laatste nieuws